Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem serwisu internetowego https://krzysztofkubik.com/ (dalej: Serwis) jest Krzysztof Kubik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Golden Oriole Film Krzysztof Kubik” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 13/2 71-636 Szczecin, z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z Serwisu.
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
Treści umieszczone w Serwisie stanowią własność właściciela Serwisu i podlegają ochronie prawnej. Użytkownik może drukować lub pobierać części strony oraz przekazywać je osobom trzecim wyłącznie w celach informacyjnych lub innych, dopuszczalnych przepisami prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu lub treści w nim zawartych w celach komercyjnych, a także modyfikować ani włączać jego treści do innych opracowań.
Serwis zawiera podstawowe informacje o działalności Krzysztofa Kubik, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Golden Oriole Film Krzysztof Kubik” i oferowanych przez niego usługach. Uzyskanie szczegółowych informacji oraz oferty współpracy możliwe jest wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z firmą.
II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Kubik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Golden Oriole Film Krzysztof Kubik” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 13/2 71-636 Szczecin.
Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez okres 1 roku po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych ( takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,) jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia informacji o ofercie prezentowanej w Serwisie prowadzonym przez Administratora i odpowiedzi na zadane pytanie.
Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim, jednakże może być zobowiązany do przekazania Państwa danych osobowych uprawnionym organom, na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora lub na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu i PR, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze.
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, żądania sprostowania / uzupełnienia danych, żądania usunięcia / ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych – o ile dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody.
W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe zostały naruszone, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
telefonicznie: (22) 531 03 00. 
Aby skorzystać z praw wymienionych w pkt. 8, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów, w jakich dane te są przetwarzane a ich niepodanie wiąże się brakiem możliwości realizacji tych celów.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

III. POLITYKA COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do Państwa preferencji oraz  w celach statystycznych.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane po stronie Użytkownika, które pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Zawierają one zazwyczaj nazwę strony internetowej, unikalny numer oraz czas przechowywania.
Administrator może wykorzystać pliki cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk oraz ustalenia sposobu korzystania Użytkowników z Serwisu, które pozwoli na jego zoptymalizowanie i dostosowanie do preferencji Użytkowników.
Użytkownik może dokonać zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej w taki sposób, że pliki te nie będą się zapisywały na jego dysku twardym lub będą automatycznie usuwane w określonym czasie. Użytkownik może także w dowolnym momencie samodzielnie usunąć przechowywane na jego urządzeniu pliki cookies. W celu indywidualizacji ustawień cookies należy postępować zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.